Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Miten draamamenetelmiä voidaan hyödyntää työyhteisökoulutuksissa?

Lisätty 27.10.2015

 

Teatterilähtöiset menetelmät ja draamatyöskentely tarjoavat oivalliset puitteet myös työyhteisökoulutuksiin. Kun koulutuksen sisältö ja menetelmät räätälöidään yhteisön toiveita ja tavoitteita kuunnellen, voidaan saavuttaa tuloksia, joihin pelkillä kalvosulkeisilla ei päästäisi!

Teatteri- ja draamamenetelmät antavat mahdollisuuden tutkia monia työyhteisön arjessa esiintyviä ilmiöitä. Niiden avulla voidaan kehittää työyhteisön viestintä- ja vuorovaikutustaitoja tai vaikkapa löytää ratkaisuja ja uusia toimintatapoja haastaviin asiakaskohtaamisiin tai konfliktitilanteisiin. Draamamenetelmät soveltuvat myös yhteisön toimintakulttuurin syvärakenteiden tunnistamiseen, osaksi muutosvalmennusta tai työn ilon ja työhyvinvoinnin pohtimista. 

Draama- ja teatterilähtöiset menetelmät ovat laaja käsite, joiden alle mahtuu useita erilaisia genrejä. Tässä yhteydessä en lähde näitä erottelemaan, vaan tarjoan maistiaisia siitä, mistä teatteri- ja draamamenetelmissä on oikeastaan kyse.

 

Rakentavaa vuorovaikutusta draaman keinoin

 

Työyhteisöissä, samoin kuin arjessa ylipäänsä, lukitsemme harmillisen usein itsemme tai kanssaeläjämme tietynlaisiksi – Pekka on vastarannan kiiski, Tiina on lempeä, Lotta on alistuja ja Raimo muuten vain mahdoton. Mitä enemmän me lukitsemme ajatteluamme ja määrittelemme ihmiset tietynlaisiksi, sitä kapeammaksi meidän näkökenttämme käy ja alamme hakea – tietoisesti ja tiedostamatta – vahvistusta luomillemme olettamuksille ja määritelmille ympäristöstämme. Tämä puolestaan luo työyhteisöön konflikteja ja estää rakantavan vuorovaikutuksen.Todellisuudessa me kaikki ihmiset olemme kuitenkin moniulotteisia ja toisaalta yksi ja sama tilanne tai tapahtuma voidaan myös tulkita ja ymmärtää monella eri tavalla.

 

Draaman maailmoissa meillä on mahdollisuus kokeilla ja kokea itse erilaisia rooleja ja tunteita sekä tapoja ratkaista vaikkapa ongelmia tai olla vuorovaikutuksessa. Joskus työyhteisössä voi olla tarpeen antaa piupaut omalle pekkamaisuudelle tai lottamaisuudelle. Draamatyöskentely luo mahdollisuuden tarkastella asioita pintaa syvemmältä, vaihtaa näkökulmaa ja huomata, että on muitakin tapoja olla kuin vain se oma tapa. Draamatyöskentely voi auttaa meitä myös tulemaan tietoiseksi asenteista ja ajatuksistamme. Joskus jokin pienikin merkityksellinen kokemus, työskentelyn aikana syntynyt oivallus tai tunne, ja sen jakaminen toisten kanssa, voivat avata uusia ovia vaikkapa sujuvammalle yhteistyölle.

 

Haastavat asiakaskohtaamiset haltuun draamakoulutuksella

Useimmat meistä joutuvat työssään kohtaamaan haastavia asiakaspalvelutilanteita, joissa  vuorovaikutustaitomme joutuvat koetukselle. Esimerkiksi terveydenhoitoalalla hoitohenkilökunnan täytyy osata kohdata hyvin erilaisia ihmisiä ja kohtaamisissa esiin nousevia voimakkaitakin tunteita. Kun näitä haastavia tilanteita voidaan harjoitella ja käsitellä etukäteen turvallisessa ympäristössä draamatyöskentelyn avulla, potilaan kohtaaminen ja taito ymmärtää potilaan asemaa todellisissa tilanteissa paranee. Turun yliopistossa on hyödynnetty jo myönteisin tuloksin draamaopetusta lääkärikoulutuksessa ja tarvetta tällaiselle koulutukselle on varmasti laajasti niin terveydenhoitosektorilla kuin kaikilla muilla asiakaspalvelutyön kentillä.

 

Iloa yhdessä tekemisestä

Aina draaman maailmoissakaan ei uida syviin vesiin suurten tunteiden äärelle tai lähdetä hakemaan ratkaisua johonkin etukäteen päätettyyn asiaan. Joskus voi olla tarpeen saada vain antautua tekemisen virtaan yhdessä toisten kanssa ja iloita yhdessä tekemisestä. Draamatyöskentely voi toimia myös voimavaroja työhön ja arkeen tarjoavana, iloisena ja yhteisenä tekemisenä ja vaikkapa alustana uusien ideoiden synnyttämiselle.

 

Sanotaan, että muistamme 10 % siitä, mitä luemme ja 20 % siitä, mitä kuulemme. Sen sijaan siitä, mitä itse teemme, muistamme 80 % ja siitä, mitä toisille opetamme jopa 95 %. Jos siis haluamme viestin menevän perille niin työyhteisössä kuin kotona, on tarpeen hyödyntää erilaisia tekniikoita ja tapoja. Sen sijaan, että vaikkapa asiakaspalvelukoulutuksessa käydään läpi vain kalvojen avulla sujuvan ja tehokkaan asiakaspalvelukohtaamisen kaavaa, voi suurempia ”ahaa”-elämyksiä syntyä eläydyttäessä erilaisiin kohtaamisiin ja kokeiltaessa itse, mistä aineksista rakentuu se fiilis, joka saa hymyn kasvoille ja nostattaa tunteita: ”Olipa ihana asioida juuri sinun kanssasi!”

 

Kurkistusikkuna mahdollisten todellisuuksien maailmaan

Teatteri- ja draamalähtöiset menetelmät tarjoavat kurkistusikkunan mahdollisten todellisuuksien maailmaan – siihen maailmaan, jonka rakennusaineet ovat jo olemassa, jos niihin vain tartutaan.

 

Tutustu Intovaattorin TyöyhteisöDraama -sivustoon. Olen mielelläni luomassa juuri sinun työyhteisössäsi merkitykseksellisten tarinoiden oivalluttavan maailman!

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!